Menu

Cart

1e Porsche Classic Coast Tour inschrijving

Start tour op 27/08/2017 om 9h @ Kennedyplein 8420 De Haan
Gegevens bestuurder
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input
Gegevens passagier
Invalid Input
Invalid Input
Gegevens Porsche's. Enkel wagens ouder dan 30 jaar zijn toegelaten!
Invalid Input
Invalid Input
Diner 50€, 3 gangen streekmenu + 2 glazen wijn, water, koffie
Invalid Input
Deelname aan de tour kost 25€ per wagen inclusief Roadbook + Rallyplaat. Vooraf te betalen via overschrijving op 775-5493461-81
Invalid Input
1. Ik erken op de hoogte te zijn van het feit dat de verkeersregels geldend op de openbare weg onverminderd van toepassing blijven op dit evenement en me daaraan te houden. De organisatie behoudt zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten indien hij zich niet aan de wegcode houdt.
2. Ik verklaar hierbij dat het voertuig waarmee ik deelneem geldig ingeschreven, technisch gekeurd en verzekerd is.
3. Ik erken dat alcohol en drugs ten strengste verboden zijn.
4. Ik erken en aanvaard dat de organisatoren van het evenement niet verantwoordelijk zijn voor gebeurlijke schade toegebracht aan wagens of schade toegebracht aan derden, noch voor verlies of diefstal.
5. Ik erken en aanvaard dat de organisatoren van de omloop niet verantwoordelijk zijn voor verlies of diefstal van persoonlijke goederen of voorwerpen, ook niet indien deze voorwerpen zich in de geparkeerde wagens bevinden, of voor schade aan kledij, sierraden en/of uurwerken veroorzaakt tijdens en/of naar aanleiding van deelname aan het evenement.
6. Ik erken en aanvaard dat de organisatoren van het evenement niet verantwoordelijk zijn voor gebeurlijke letsels en/of verwondingen.
7. Ik erken en aanvaard dat stuurfouten en rijfouten of het niet opvolgen van de instructies niet verhaald kunnen worden op de verantwoordelijken of op de organisatoren van het evenement. Zij zijn dus ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele letsels en verwondingen.
8. Ik erken en aanvaard dat personen die zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houden van de omloop kunnen verwijderd worden.
9. Ik zal aan het evenement deelnemen met voorzichtigheid en zal in geen geval een andere deelnemer, de organisatoren of zijn medewerkers aansprakelijk stellen voor die schade.
10. Ik erken het reglement te kennen, goed te keuren en te zullen respecteren.

01Parts

Zero-One BVBA

Hoefijzerlaan 35

8420  De Haan

België

T: +32485109004

E: info@01parts.be

Connect

Log In or Register